Lietuvos sporto medicinos federacija įkūrta 1996 metais. Federacija vienija medicinos darbuotojus dirbančius sporto medicinos srityje. Didžioji federacijos narių dalis – sporto medicinos gydytojai. Federacijos tikslas populiarinti sporto mediciną, atstovauti federacijos narių interesams