Lietuvos sporto medicinos federacija

anno 1996

Lietuvos sporto medicinos federacija įkūrta 1996 metais. Federacija vienija medicinos darbuotojus dirbančius sporto medicinos srityje. Didžioji federacijos narių dalis – sporto medicinos gydytojai. Federacijos tikslas populiarinti sporto mediciną, atstovauti federacijos narių interesams

Renginiai

2022/05/26 LSMF prezidentas dalyvavo EFSMA rinkiminiame ataskaitiniame suvažiavime Braitone Anglijoje

2022/09/09 Estijoje vykusioje sporto medicinos konferencijoje „Science, Sports and Medicine X“ buvo surengtas neformalus Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos sporto medicinos atstovų susitikimas. Lietuvai jame atstovavo LSMF prezidentas Paulius Petraitis, LSMF prezidiumo narė Alma Kajėnienė

2022/09/24 Meksikoje Gvadelaharoje vyko FIMS suvažiavimas, bet dėl didelių išlaidų federacijai, nuspręstą į jį nevažiuoti. Latvijos atstovei Sandrai Rozenštoka suteiktas įgaliojimas Meksikoje balsuoti Lietuvos vardu

2022/10/06 Graikijoje Atėnuose vyko UEMSA suvažiavimas dėl sporto medicinos specialybės pripažinimo ir sklaidos Europos sąjungoje. Lietuvai atstovavo LSMF viceprezidentė Renata Žumbakytė – Šermukšnienė

2023/09/21-23 organizuojamas XI-asis Baltijos šalių sporto medicinos kongresas.

Su renginiu plačiau susipažinti galite čia

Atsisiųsti medžiagą (PDF)

Nariai

Šiuo metu yra 57 federacijos nariai. Pagal federacijos nuostatus federacijos narys moka metinį nario mokestį, nesumokėjus nario mokesčio daugiau nei už 2 metus, narystė yra stabdoma

Kaip tapti federacijos nariu. Norintis tapti federacijos nariu rašo laisvos formos prašymą ir kartu su jau esančio nario rekomendacija siunčia elektroniniu paštu info@lsmf.lt Nario kandidatūra yra svarstoma prezidiumo. Nariui galiojančios nuolaidos konferencijose, seminaruose ir pan įsigalioja nariu išbuvus daugiau nei 2 metus.

Aktualūs teisės aktai

Sporoto medicinos gydytojo medicinos norma MN 122:2022:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc7448c0b90711e487a3c49dd729baa4/asr

Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4900fbb0b5fe11e5a6588fb85a3cc84b/asr

Sporto įstatymas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.23317

Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose tvarka. Aktualus 5 priedas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647

Kineziterapeuto medicinos norma MN 124:2006:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9639d10cf7011e59019a599c5cbd673/asr

Gydomojo masažo specialisto norma MN 165:2021
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6e27d01eb2511e99ab7ff5a9ea34fcc/asr

Rengiami teisės aktai, pasiūlymai

Sporto medicinos federacijos atstovai dalyvauja darbo grupėje, keičiančioje SAM 301 įsakymo 5 priedą. Siektini pakeitimai:

  1. Sportininkų profilaktinių patikrinimų dažnumas turi priklausyti nuo treniruočių valandų per savaitę, didžiąjai dalai sportininkų sveikatos tikrinimai suretetų.
  2. Konsultuojantis su kitų specialybių gydytojais atnaujinta ligų lentelė, kurioms esant ribojama arba draudžiama sportuoti
  3. Panaikinti IV skirsnį, nes jame nekalbama apie profilaktinius sveikatos tikrinimus
  4. Tiksliau apibrėžti kada nepilnamečius sportininkus tikrina šeimos gydytojas, kada sporto medicinos gydytojas

Lietuvos sporto medicinos federacija
Įmonės kodas: 190787894
Atiskaitomoji sąskaita: LT917044060000296347
Address Ozo g. 39, Vilnius

www.lsmf.lt
info@lsmf.lt

LSMF prezidentas
Paulius Petraitis
sportuokbeskausmo@gmail.com